WhatsApp
/
Tıkla Ara
.
"7 Günde Teslimat 10 Yıl Garanti!"
Havuz Bakımı

Özellikle kış şartlarının sert geçtiği bölgelerde kışın açık havuzların dolu tutulması tavsiye edilir. Böylece dış etkenlere karşı havuz  yüzeyi ve yapısı daha iyi korunur. Yüzme Havuzunu  toprakta bir kayık gibi düşünürsek toprakta olabilecek yer değişikliklerinden kayık etkilenecektir. Havuzun içindeki su, havuz yüzeylerine yaptığı basınçla bu etkilere karşı direnç sağlar ve betonarmeyi korur.

Kışın don olabilen bölgelerde yapılan havuzların iç kaplamalarında veya su emme özelliği çok düşük olan porselen havuz kaplama malzemeleri kullanılmalıdır.

Dolu havuz dış etkilere karşı daha duyarlı olacağı gibi, yabancı maddelerin havuz içine düşmesi dolayısıyla havuz kaplamasının zarar görmesi de söz konusu olamaz. ( Ölü yapraklar, toz vb. şeyler havuz kaplama yüzeyinde leke yapabilir. )

Ayrıca havuzun kış boyu bakımının yapılması havuzun sezona hazırlanmasında maddi ve manevi daha az bakım gerektirir.

Açık yüzme havuzlarında kışın ve ısının "0" °C' nin altına düştüğü zaman oluşacak "don" kaplama malzemelerinin zarar görmelerine neden olabilir. Donun olumsuz etkilerini yok etmek için bazı önlemler almak zorunludur:

1- Havuz suyu yüzeyinden yaklaşık 30 cm aşağı indirilir.
2- Havuz yüzeyinde oluşabilecek buz tabakasını önlemek için havuz suyu yüzeyine esnek buz basınç yastıkları ve don önleyici kış koruma tüpleri asılır. (Buz basınç yastıkları sayısı havuzun alan büyüklüğüne bağlı olarak belirlenir ve özel bir dizayn ile yerleştirilir.)
3-Dolu bırakılan havuzlarda ilkbahar temizliğini kolaylaştırıcı önlemler alınmalı yani yosun oluşumu ve kireç çökmelerinin önlenmesi gerekir. Kış koruyucusu ve kışlık bakım kimyasalları ( poolwic ), havuz suyunu kış boyunca koruyan, ilkbahar temizliğine kolaylık sağlayan, yosun oluşumunu, kir ve kireç çökmelerini önleyen bir dezenfektan malzemesidir.
4- Havuz suyu; havuz dip emişten emilerek sirküle edildikten sonra 10-15 °C ısıtılarak havuza verilir. Sirkülasyon normal işletme koşullarının yaklaşık dörtte biri seviyesinde yapılır.
5- Yukarıdaki dört önlem alındıktan sonra ek olarak havuz üstü branda veya ısı korumalı branda benzeri örtü malzemesi ile kapatılabilir

 

Havuzlar İçin Kış Bakımı

İç Anadolu bölgesinde yer alan açık yüzme havuzlarında, kış şartlarında yapılması gerekli işler.

Buz basıncını azaltmak için havuz suyu seviyesi 20 cm kadar eksiltilir.

Yüzme havuzunun yüzeyinde oluşacak buz kütlesinin basıncını azaltmak için, donmayı önleyici tüpler (buz yastıkları) kullanılır.

Taşmalı havuzlarda denge depoları boşaltılır.

Havuz makine dairesinde bulunan, besi, dip emiş, vakum vanaları kapalı konuma getirilir.

Havuz filtrasyon ekipmanları içerisinde kalan sular, boşaltma tapaları yardımı ile boşaltılır.

Klorinatör içerisinde kalan tablet klorlar boşaltılır.

Otomatik dezenfeksiyon var ise, kimyasal madde bidonları boşaltılır.

Dozaj hortumları sökülerek, içerisindeki sular boşaltılır.

Dozaj çek valfleri kontrol edilir.

Elektrodlar, elektrod haznesiyle beraber içerisinde su olacak şekilde sökülür ve donmayacağı bir ortamda muhafaza edilir.

Havuz savak ızgaraları toplanır, gelecek sezona kullanılacak şekilde depolanır.

Havuz merdiven, tramplen vb. Aksesuarlar sökülür uygun ortamlarda depo edilir.

Havuz suyunda aşırı yosun ve bakteri üremesini azaltmak için, kış bakım kimyasalı kullanılmalıdır.

100 m3 suya 15 l kış bakım ilacı atılmalıdır.(kış şartları mevsim normalinden sıcak geçer ise kış bakım kimyasalı iki periyot şeklinde kullanılabilir.)

Bu işlemler yapıldıktan sonra, yüzme havuzu üzeri, bir branda ile korumaya alınmalıdır.

 

Havuz Kimyasal Tablosu

Yüzme Havuzu Kimyasalları Kullanım Miktarı


Ph Düşürücü: Havuzun pH seviyesini 0,2 derece düşürmek için 100m3‘e 1,5kg suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.
Ph Yükseltici: Havuzun pH seviyesini 0,2 derece yükseltmek için 100m3’e 1,5kg. suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.
Sıvı Çöktürücü: 100m3’e havuz’ a haftada 1litre, suyla bir kovada karıştırılarak havuz yüzeyine atılır.
Kartuş Çöktürücü: 100m3 havuz’ a 10 günde 2 kartuş, ön filitre sepetine veya skımmer sepetine yerleştirilir.
Yüzey Dezenfektan: 100m3 havuz‘a 25 litre suyla karıştırılıp duvarlara sürülür.
Filitre Temizleyici: 0,5lt. ön filitreye veya skımmer’e yerleştirilip filitreyi filtrasyon konumunda çalıştırıp bir saat bekledikten sonra ters yıkama yapılır.
Yosun Önleyici ve Parlatıcı: İlk dolumda 100m3 ‘ e 2lt, daha sonra 100m3’e haftada 0,5lt, suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.
Kalsiyum Hipoklorit: İlk dolumda 100m3 suya 2 tablet, normal kullanımda 1-2 tablet, 10 m3 su için dispanser ile verilir.
Diklor Granül: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 200gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.
Triklor Pudra: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 100-200 gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.
Triklor Granül: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra 100m3’ e günde 200gr, havuz yüzeyine atılır veya dozaj pompası ile verilir.
Tablet Klor: İlk dolumda 100 m3’ e 1kg. daha sonra haftada 6 tablet skimmer’e veya klorinatör vasıtasıyla verilir.
Yosun Öldürücü: İlk dolumda 100 m3’ e 2lt, daha sonra 100m3’ e haftada 0,5lt. suyla bir kovada karıştırılıp havuz yüzeyine atılır.

 

Havuz Ortamı

Havuz ortamını oluşturan faktörlerden en önemlisi sudur. İdeal bir havuz suyu steril olmalı, içme suyu niteliklerini taşımalı ve bu özelliklerin sürekli olarak korunması sağlanmalıdır.

Normalde su uygulamaları pratiğinde kirli su temiz su haline getirilerek kullanıcılara ulaştırılırken havuz ortamında kirli su temiz su haline getirildikten sonra, zaman içerisinde oluşan kirlenmeler ve bakteriler nedeniyle tekrar temizlenerek kişilere ulaştırılmaktadır.

Havuz suyunu iyi, mükemmel ve temiz tutmak çok zordur. Profesyonel eğitim görmüş kişiler ve süper sistemlerden yararlanılsa bile bu beklenmeyen şeylerin oluşumunu engelleyemez.

Havuz suyuna her sağlıklı insanın vücudundan organik ve anorganik maddelerle mikroorganizmalar yayılır (Örneğin: Yağ, ter, burun-boğaz mukusu, salya, idrar bileşenleri, kozmetik ürünleri, güneş yağları ve sabun artıkları.) Her havuzda yüzen kişi suda çözünmeyen kirliliklerin yanında ayrıca milyonlarca (bir dalışta 600 milyon) mikrobunda havuz suyuna karışmasına yol açar.

Bunun dışında örneğin çevreden gelen toz ve yosun tohumları gibi, kirletici unsurlar ve mikroorganizmalar da suya karışmaktadır. Açık havuzlarda tüm bunlardan başka güneşten koruyucu malzemeler, çim, kum, toprak vs. gibi ek bir takım kirlenme kaynakları da söz konusu olmaktadır.

Yüzme havuzu suyu belli sıcaklıkta olduğundan, uygun şekilde muamele edilmediği takdirde yosunlar ve bakterilerin gelişmesi için ideal bir ortam oluşturmaktadır.

Yosunlar, her ne kadar yüzücüler için doğrudan zararlı unsurlar olmasa da mikroorganizmalar, bakteriler ve mantarların beslenmesine zemin oluşturabilmektedir.

Su her ne kadar berrak görünse de içinde suda dağılmış çıplak gözle görülemeyen küçük parçacıklar olan kolloid maddeler mevcut olabilir. Kolloidler hemen hemen tümüyle organik maddeler olup bakteri ve virüsler için, bunları örten ve dezenfeksiyon işlemini güçleştiren koruyucu unsur oluşturabilirler.

Havuz ortamını hazırlayan diğer faktörlerden biri havuz inşaatı ve havuz suyu hijyen hizmet sistemleridir. Bu sistemler oluşturulurken havuzun kapatılması gerektiren bir olay oluşmadan fark edilmeli ve düzeltilmelidir. Pompalama, fîltrasyon, kimyasal maddelerin dengelenmesi, dezenfeksiyon, ısıtma sistemlerinden oluşan bu ünitelerin yapımında, malzeme seçiminde mekanik tesisatın mühendislik hesaplarına uygun olmasına ve yeni teknolojilerin kullanılmasına büyük önem verilmelidir.

Bunun yanı sıra unutulmamalıdır ki, ortamı oluşturan diğer faktörler olan havuz ortamının nemi, havalandırması, ısısı, ışıklandırılması, akustiği, boyutları, acil yardım sistemleri, periyodik bölüm temizliği de önemli rol oynamaktadır.